JOBAB finns till därför att:

Det startade så här

JOBAB industriteknik grundades år 2005 av skiftlagskollegorna Mats Jakobsson, Peter Oja och Roger Bergman.

Den stora viljan och gemensamma drivet att ständigt förbättra och hitta nya effektivare lösningar på problem i verksamheten uppmärksammades av LKAB’s förslagsverksamhet, vilka också gav stor uppmuntran till att starta företaget.

Den första patenterade produkten blev spolbalken, som används vid spillhantering under transportband, matare m.m.Jobab personalbild

Verksamhetsidé

JOBAB verkar inom processindustrin med kundanpassade lösningar, främst inom spillhantering. Flertalet av produkterna har testats och utvecklats under verkliga förhållanden i Stålbandsverket, LKAB Malmberget.

Exempel på produkter är


En produkt mot räddningstjänst är nyligen lanserad, med syfte att öka säkerheten och förenkla räddningsinsatser i trånga utrymmen som exempelvis gruvor, industrilokaler m.m.

Jobab personalbild